Inginerie virtuala în proiectarea autovehiculelor (în limba engleza)
Virtual Engineering in Automotive Design (VAD)

Domeniul fundamental: Stiinte Ingineresti
Domeniul de licenta: Mecatronica si Robotica
Facultatea: Inginerie Mecanica
Durata studiilor: 2 ani
Forma de invatamant: cu frecventa
Limba de predare: Engleza

Domeniile de licenţă

Programul de studii de masterat ştiinţific Virtual Engineering in Automotive Design (Inginerie virtuală în proiectarea autovehiculelor) se configurează în domeniul Mecatronică şi Robotică şi se prefigurează a atrage absolvenţi ai programelor de studiu de licenţă Automotive Engineering (acreditat, în limba engleză), Autovehicule Rutiere (acreditat), Ingineria Transporturilor şi Traficului (acreditat), Inginerie Mecanică (acreditat), Mecatronică (acreditat), Automatică (acreditat), Tehnologii informatice (acreditat).

Departamentul de cercetare ştiinţifică

Masterul ştiinţific Virtual Engineering in Automotive Design (Inginerie virtuală în proiectarea autovehiculelor) se dezvoltă în cadrul Departamentului Autovehicule şi Transporturi Rutiere in cadrul Centrului de cercetare Informatică Industrială Virtuală şi Robotică, entitate acreditată şi inclusă în structura de cercetare oficială a Universităţii Transilvania din Braşov.

Scop

Acest master îşi propune ca prin instruiri teoretice, aplicative şi experimentale judicios corelate să dezvolte competenţe şi deprinderi pentru cariere profesionale de excelenţă în producţie, servicii şi cercetare în proiectarea autovehiculelor bazată pe tehnologiile şi tehnicile realităţii virtuale

Coordonarea masterului este realizata de prof. dr. ing. Doru TALABA

Doctorat

Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizeaza pentru formele de învatamânt cu frecventa si fara frecventa..

Doctoratul la forma de învatamânt cu frecventa se organizeaza în regim de finantare de la bugetul de stat sau din alte fonduri pe baza de contract pe o perioada de 3 ani. Doctoratul în forma de învatamânt fara frecventa se organizeaza numai în regim cu taxa.